Återvinningsstation1


Exempel på återvinningsstation med Monikko kärlskåp.                                                          

Klicka på bilderna för större format ZBin -återvinningsstation

Miljöstation med underjordsbehållarsystem

Station med betongskåp, staket och grind.1

Se fler exempel här:
Återvinningsplats-32 hushåll   Återvinningsplats-22 hushåll  Återvinningsplats-12 hushåll  Exempel återvinningsstation
ZBin -återvinningsstation