Tjänster Markbyggarna


Några av våra tjänster.

Markbeläggning – hållbart och vackert

En snygg och väl genomtänkt markbeläggning kan hålla hur länge som helst,
därför är det viktigt att noga planera vad man vill ha. Vi hjälper dig gärna med det och kan komma med olika förslag.
Vår personal har lång och gedigen erfarenhet av markbeläggningar
och det leder till att resultatet blir rätt och hållbart samt att det fyller alla ställda krav.
I medarbetarstyrkan finns kompetens inom alla tekniker som kan behövas vid en markanläggning

Gårdsrenoveringar som ökar trivseln

Vid gårdsrenoveringar kan vi hjälpa till med allt, till exempel att lägga nya rör och brunnar,
eller bygga olika typer av staket – i trä, smide eller underhållsfria material.
Vi ser även till att el-dragningar utförs och att belysningsstolpar och armaturer kommer på plats.

Lekplatser skall vara roliga och säkra

Förutom markanläggningar monterar vi också lekutrustningar med lämpliga underlag i form av sand, bark eller gummi.
I företaget har vi kompetens och maskiner för att utföra alla moment när en lekplats eller park skall anläggas.
Vår personal har rutin och utbildning gällande lekplatssäkerhet.
Vid ett uppdrag ser vi alltid till att göra en noggrann planering för att du som beställare skall vara säker på att få jobbet
utfört på rätt sätt med rätt material och att det är färdigt vid rätt tidpunkt.

Tillgänglighetsanpassning, det är viktigt att tänka på tillgängligheten vid renovering och nyanläggning
av lekplatser och lekmiljöer. Det gäller att skapa en spännande miljö som är anpassad för många,
med ett högt lekvärde och säkerhet i samverkan.
Vi utför uppdrag åt bland annat fastighetsbolag, skolor och daghem.Vi tar hand om hela processen och utför projektering och nyanläggning samt renoveringar av lekplatser.

Anlitar du PTM kan du lugnt luta dig tillbaka och koppla av!

Våra Referensprojekt