Miljöteknik


PTM Miljöteknik- produkter för en effektiv avfallshantering

PTM Miljöteknik är ett konsult- och entreprenadföretag som arbetar med problemlösningar
och försäljning av utrustningar inom miljö och avfallsbranschen.

Vi utför allt markarbete och samtliga byggnationer med egen personal för att kunna garantera
dig som kund hög kvalité samt bra service.

Vårt mål är: att hjälpa till och underlätta för dig som kund så att din avfallshantering blir så enkel,
problemfri och ekonomisk som möjligt.

Vi tillhandahåller ett komplett sortiment samt erbjuder färdiga kompletta lösningar,

stora som små – för allt inom avfall.

Vi utvecklar och konstruerar egna produkter och där samarbetar vi även med internationella aktörer på marknaden.

Vi erbjuder total konsultation till fast pris där allt kan ingå, såsom projektering, ritning,
monterat på plats, service, markarbeten osv.
Allt efter kundens önskemål och behov!

Nya förordningar från kommuner och myndigheter gör att det hela tiden ställs allt större och strängare krav
på leverantörer av tjänster och produkter, samt även på konsumenterna.