Kärlskåp


       Produktsida Kärlskåp

MONIKKO

– säkert och effektivt skyddshölje för sopkärl

Monikko är ett skåp för sopkärl, som kan användas från två sidor.
De flesta sopkärl som finns på marknaden passar i skåpet.
MONIKKO är designat för att passa in i de flesta miljöer.

 

Mått och egenskaper:

1560 (1400) x 1040 x 1320 (d x b x h mm.)

 • inkast från 2 sidor, rymmer 1-2 kärl
 • passar sopkärl 130-660 liter
 • låg inkasthöjd
 • passar på slät hårdgjord yta utan extra åtgärder
 • lätt att anpassa till omgivande miljö
 • tät konstruktion hindrar djur från att komma in i skåpet
 • enkelt att öppna vid tömning
 • lock av hållbar polyeten
 • möjlighet att välja olika typer av beklädnad
 • MONIKKO -skåpen kan med fördel sättas ihop till en väl fungerande återvinningsplats

LOKERIKKO Salutorär ett tryggt och effektiv skyddshölje för sopkärl.
De fl­esta sopkärl i plast, som finns att få på marknaden, passar in i
skyddshöljet.LOKERIKKO Salutor har designats för att passa in bra i stads/parkmiljö.

LOKERIKKO SOLO RST

default img

  LOKERIKKO SOLO RST

 • skyddshölje för sopkärl, som används från en sida, till sopsortering för bostadshus, lokaler samt offentliga byggnader
 • låsmöljighet för locket
 • en tät konstruktion hindrar gnagare från att komma åt sopkärlen
 • passar sopkärl mellan 80 – 660 liter
 • långsiktig, estetisk och exteriören bevaras prydlig under lång tid
 • LOKERIKKO SOLO RST skyddshöljen för sopkärl kan sättasihop till en fungerande återvinningsplats

 

Betongskåp

Skåpen är tillverkade med front samt inkastdel i plåt, övriga sidor består av betong.
Dörrarna levereras i standardfärg eller lackade i valfri RAL-kulör.
Skåpen har dubbla inkast, rymmer 1-2 kärl, 130-660 liter.
Inkastluckorna kan om så önskas levereras med lås.

Du väljer bland sex olika ytbeläggningar

 

 

Kärlskåp Zweva