PTM Markbyggarna AB-
På rätt sätt, med rätt material, i rätt tid

PTM Markbyggarna utför uppdrag åt fastighetsbolag, byggföretag, kommuner,
lekutrustningsföretag samt privatpersoner.
Alla som behöver väl utförda markbyggen utförda i rätt tid vänder sig till oss.
Avancerad stensättning, gårdsrenoveringar,lekplatser, dräneringsarbeten, fuktisolering
och mycket annat står på vår agenda.

Företaget grundades 2004 och med hjälp av våra goda värderingar har vi sedan dess vuxit och
etablerat oss som en kvalitetspartner
bland våra kunder och övriga samarbetspartners.
Vi är idag ett 30-tal medarbetare med rätt kompetens och engagemang för alla projekt.

Nöjda kunder bygger vår verksamhet

Vårt främsta mål i alla projekt är att se till så jobben blir rätt utförda,
i rätt tid och att det är snyggt och prydligt när vi lämnar uppdraget.
Garantin för detta är att vi i möjligaste mån genomför projekten i ett svep,
från start till avslut och med egen personal.
En arbetsmetod som tilltalar våra kunder och är bakgrunden till att vi är årsentreprenörer
inom markarbeten åt ett flertal företag i Örebroregionen.